Privacyvriendelijke software

die het digitale leven makkelijker maakt

CONTACT

Privacy

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor iWize. Wanneer u Persoonlijke gegevens verstrekt op of via onze website(s), dan gebruiken we die voor het expliciete doel waarvoor deze zijn verzameld. Persoonlijke gegevens verzamelen we alleen als u contact wenst met iWize. Deze gegevens worden nooit overgedragen aan anderen tenzij u daar expliciet toestemming voor geeft.

Persoonlijke gegevens worden door iWize verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die gelden in Nederland. We zullen uw gegevens alleen bekendmaken aan overheidsautoriteiten in gevallen waarin dit wettelijk vereist is.

Wanneer u onze website bezoekt, registreert onze web server automatisch de naam van uw internetserviceprovider, de website van waaruit u ons bezoekt, de websites die u momenteel bezoekt en de datum en duur van uw bezoek. iWize gebruikt cookies om de voorkeuren van onze bezoekers te volgen en onze websites op basis daarvan te optimaliseren.

iWize heeft beveiligingsmaatregelen getroffen (beveiligde verbindingen, toegangsbeperkingen, hoogste wachtwoord standaarden) om de gegevens waarover we beschikken te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging of tegen inzage door onbevoegden.

We behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring naar ons eigen inzicht te wijzigen of te verwijderen. Nieuwe verklaringen worden hier gepubliceerd en we stellen u daarvan via e-mail op de hoogte. Daarnaast raden we u aan dit gedeelte van de website frequent te bezoeken om op de hoogte te blijven.

Bovenstaand privacy statement is van iWize B.V., KvK nummer 72592745, gevestigd te Eindhoven. Privacy gerelateerde vragen kunt u stellen via e-mail op info@iwize.nl.