Privacy & Security by design

Gegevens gaan direct van gebruiker naar ontvanger zonder tussenkomst van derden

CONTACT

Infrastructuur

ISO27001

ISO27017

SOC3

Applicaties

Privacy by design

AVG proof

Geen data opslag

Periodieke pentests

Download TPM