Onze oplossingen

We helpen consumenten op een snelle en veilige manier data verzamelen, beheren en delen

CONTACT

De software is beschikbaar voor meerdere technische platformen op desktop, laptop, mobiel en tablet. Zo past de functionaliteit in elke klantreis.

Gegevens worden vertaald naar verschillende datamodellen waarbij de authenticiteit van de data gewaarborgd blijft.

PROCES
BRONNEN

Basisregistratie personen, inkomen en diploma’s,
woningen en voertuigen

Studieschuld, diploma’s

Gezinssamenstelling, inkomen, bezittingen en schulden

Info over de aan te schaffen of te verkopen woning

Carrière, opleiding, interesses

AOW, ouderdoms-, en nabestaandenpensioen

Werkgevers, loon, uitkering, arbeidsverleden

Betaalrekening, NBI, inkomsten en uitgaven

Onroerend goed, woningen en percelen

Info over schulden

Voertuigen en kentekens

KOPPELINGEN

binnenkort, op verzoek